Aktualności

28-01-2020r.

Pierwsze posiedzenie Rady Organizacji Pacjentów przy Rzeczniku Praw Pacjenta

Szanowni Państwo,

zakończyliśmy proces konsultacji, związany z powołaniem Rady Organizacji Pacjentów przy Rzeczniku Praw Pacjenta (ROP). Dziękujemy za wszystkie bardzo konstruktywne i rzeczowe uwagi, zgłoszone w ramach procesu konsultacji. 

 

W związku z Państwa propozycjami i wnioskami zdecydowaliśmy się na zmianę koncepcji funkcjonowania Rady.

 

Kierując się chęcią maksymalnego wykorzystania potencjału Państwa organizacji, koncentracji i profesjonalizacji działań, zdecydowaliśmy że Rada Organizacji Pacjentów będzie działała w szerokiej formule, spotykając się co najmniej 2 razy do roku, resztę prac prowadząc w trybie obiegowym oraz w formule Zespołów Roboczych. Wśród nich znajdą się m.in. zespół ds. chorób cywilizacyjnych, onkologii czy psychiatrii i neurologii.

 

Zgłoszenia do prac w poszczególnych Zespołach będziemy przyjmować w trakcie pierwszego posiedzenia Rady Organizacji Pacjentów, na które zapraszamy 5 lutego 2020 r. o godz.12.00 do  siedziby Rzecznika Praw Pacjenta przy ul Młynarskiej 46 w Warszawie.

 

W skład Rady Organizacji Pacjentów działającej przy Rzeczniku Praw Pacjenta wchodzą:

 • Federacja Pacjentów Polskich
 • Federacja Stowarzyszeń AMAZONKI
 • Fundacja Adaptacja
 • Fundacja Diabeciaki
 • Fundacja Dla Przejrzystości Przewidywalności Decyzji Administracyjnych
 • Fundacja Iskierka
 • Fundacja My Pacjenci
 • Fundacja Na Rzecz Zapobiegania Narkomanii Maraton
 • Fundacja Nieskończone Możliwości
 • Fundacja Nika
 • Fundacja Onkocafe
 • Fundacja Onkologiczna Alivia
 • Fundacja Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego
 • Fundacja Razem w Chorobie
 • Fundacja SM-Walcz o Siebie
 • Fundacja Spina
 • Fundacja STOMAlife
 • Fundacja Urszuli Jaworskiej
 • Fundacja Wygrajmy Zdrowie
 • Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej
 • Koalicja Na Pomoc Niesamodzielnym
 • Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych MSOON
 • OFO - Ogólnopolska  Federacja Onkologiczna
 • Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Reumatyków – REF
 • Ogólnopolskie Stowarzyszenie Młodych z Zapalnymi Chorobami Tkanki Łącznej 3majmy się razem
 • Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pacjentów ze Schorzeniami Serca i Naczyń ECO SERCE
 • Pacjenci dla Zdrowia
 • Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych
 • Polska Unia Organizacji Pacjentów Obywatele dla Zdrowia
 • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
 • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Chorych na Padaczkę
 • Polskie Stowarzyszenie Osób z Niewydolnością Serca
 • Polskie Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Fenyloketonurię i Choroby Rzadkie Ars Vivendi 
 • Polskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera
 • Polskie Towarzystwo Chorób Atopowych
 • Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą
 • Polskie Towarzystwo Wspierania Chorych na Idiopatyczne Włóknienie Płuc- IPF
 • Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego
 • Polskie Towarzystwo Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita J-Elita
 • Polski Związek Głuchych
 • Polski Związek Niewidomych
 • Re Misja Pomorskie Stowarzyszenie Osób z Chorobami Reumatycznymi
 • Stowarzyszenie Chorych na Boreliozę
 • Stowarzyszenie Chorych na Mucopolisacharydozę (MPS) i Choroby Rzadkie
 • Stowarzyszenie MANKO
 • Stowarzyszenie MARFAN (Stowarzyszenie Rodzin Chorych na Zespół Marfana oraz inne Zespoły Genetycznie Uwarunkowane Pomóżmy Naszym Dzieciom
 • Stowarzyszenie Metalowych Serc
 • Stowarzyszenie Mężczyzn z Chorobami Prostaty
 • Gladiator im. prof. Tadeusza Koszarowskiego
 • Stowarzyszenie Osób Z NTM Uroconti
 • Stowarzyszenie Otwórzcie Drzwi
 • Stowarzyszenie Pacjentów Bariatrycznych CHLO
 • Stowarzyszenie Pacjentów na Rzecz Dostępu do Terapii Zintegrowanej Integralni w Zdrowiu
 • Stowarzyszenie Słyszeć bez Granic
 • Zespół Regionalny Koalicji na Rzecz Zdrowia Psychicznego
 • Stowarzyszenie Prowadzące Warszawski Dom pod Fontanną

 

W razie pytań lub wątpliwości proszę o kontakt z opiekunem Rady Organizacji Pacjentów: Panią Marzanną Bieńkowską, Zastępcą Dyrektora Departamentu Strategii i Działań Systemowych tel. 785-119-942 lub (22) 5328254 bądź pisząc na adres e-mail: .

Lista aktualności