Aktualności

30-08-2019r.

„Psychiatria w moich oczach” - Konkurs Rzecznika Praw Pacjenta

Rzecznik Praw Pacjenta zaprasza pacjentów przebywających w szpitalach na dziecięcych i młodzieżowych oddziałach psychiatrycznych do udziału w konkursie pt. „Psychiatria w moich oczach”.

 

Tematyką konkursu jest przedstawienie przez uczestników postrzegania „psychiatrii” za pomocą krótkiej formy artystycznej.

 

Konkurs trwa od 30 sierpnia do 30 listopada br.

 

Jego celem jest rozbudzanie i rozwijanie u młodych pacjentów aktywności artystycznej i twórczego zindywidualizowanego  myślenia oraz podkreślenie faktu, że sztuka posiada nie tylko walor rozrywkowych, ale jest również ciekawą formą komunikowania swoich przemyśleń oraz spostrzeżeń na dany temat.

 

 

Konkurs został objęty patronatem honorowym patronatem Pani dr hab. Agnieszki Słopień, konsultanta krajowego w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży.

Lista aktualności