Aktualności

06-09-2019r.

W Biurze Rzecznika Praw Pacjenta powstał Zespół ds. przeciwdziałania dyskryminacji osób chorych na otyłość

W dniu 5 września 2019 roku w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu ds. przeciwdziałania dyskryminacji osób chorych na otyłość.

 

Celem Zespołu jest opracowanie dobrych praktyk postępowania dla personelu podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie promowania wiedzy o prawach pacjentów chorujących na otyłość, a w szczególności zapobiegania przejawom dyskryminacji ze względu na wygląd zewnętrzny, czy styl życia.

 

W skład zespołu wchodzą przedstawiciele Biura Rzecznika Praw Pacjenta, organizacji pacjentów, lekarze, przedstawiciele samorządu pielęgniarek i fizjoterapeutów, socjolodzy. Podczas pracy zespołu przewiduje się możliwość zgłaszania problemów, spostrzeżeń i uwag w kwestii tworzenia dokumentu. W związku z powyższym wszelkie uwagi dotyczące materii prac zespołu proszę przesłać na adres: strategia@rpp.gov.pl

Lista aktualności