Ksiądz dr Arkadiusz Nowak

Członek Zakonu Posługujących Chorym – Ojcowie Kamilianie. Zaangażowany w działania dla dobra chorych, w szczególności osób zakażonych wirusem HIV. W latach 1995–2002 był doradcą ministra zdrowia ds. AIDS i narkomanii. W 2004 r. założył Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, którego jest Prezesem. Instytut od lat przyczynia się do zwiększenia świadomości Polaków w aspekcie przysługujących pacjentom praw, podejmując się organizacji wielu akcji edukacyjnych. Zawsze otwarty na potrzeby drugiego człowieka – wspiera, pomaga, wskazuje sposoby rozwiązań problemów pacjentów.