Czy szpital ma obowiązek zapewnić pacjentowi leki w trakcie hospitalizacji?

Pacjent, który został przyjęty na oddział szpitalny powinien mieć zapewnione leczenie w takim zakresie jaki wynika z oceny jego stanu zdrowia oraz wskazań medycznych.

 

Szpital ma obowiązek bezpłatnego zapewnienia leków i wyrobów medycznych jeśli są one konieczne do leczenia schorzenia będącego przyczyną hospitalizacji pacjenta lub do udzielenia mu świadczenia zdrowotnego. Ponadto leki i wybory medyczne w szpitalu przysługują pacjentowi jeśli w trakcie jego pobytu okaże się, że u pacjenta pojawiły się tzw. schorzenia współistniejące, jeśli leczy się on przewlekle lub jest w trakcie terapii.

 

Niedopuszczalne jest pozostawienie pacjenta bez opieki i leczenia w odniesieniu do występujących schorzeń współistniejących, bez względu na to czy zachorowanie nastąpiło przed czy w trakcie pobytu w szpitalu.