Wykaz sprzętu medycznego dostosowanego do potrzeb osób chorych na otyłość

Otyłość stanowi w Polsce coraz większy problem społeczny. Analiza danych, które otrzymuje Rzecznik Praw Pacjenta, w tym zgłoszeń od pacjentów oraz raportów z instytucji i urzędów wskazuje na to, iż osoby chorujące na otyłość mają problemy z uzyskaniem świadczeń zdrowotnych dostosowanych do ich potrzeb. Dotyczą one zarówno trudności w dostępie do badań specjalistycznych (takich jak np. rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa, PET), jak również - braków odpowiednio dostosowanych łóżek na oddziałach lecznictwa stacjonarnego oraz niedostosowanych do wagi karetek pogotowia ratunkowego, czy ambulansów transportu sanitarnego.

 

Rzecznik podjął działania zmierzające do polepszenia sytuacji pacjentów w tym zakresie.

 

W związku ze skierowanym wystąpieniem do wojewodów, Rzecznik Praw Pacjenta otrzymał dane z całego kraju dotyczące placówek medycznych posiadających sprzęt medyczny o zwiększonej nośności.

 

Na podstawie otrzymanych informacji, w tabeli poniżej, spośród wszystkich wskazanych podmiotów leczniczych, zamieszczone zostały dane placówek posiadających sprzęt z uwzględnieniem maksymalnego obciążenia.

 

 

 1. Województwo dolnośląskie - PDF 390 KB
 2. Województwo kujawsko-pomorskie - PDF 225 KB
 3. Województwo łódzkie - PDF 203 KB
 4. Województwo lubelskie - PDF 200 KB
 5. Województwo lubuskie - PDF 207 KB
 6. Województwo małopolskie - PDF 202 KB
 7. Województwo mazowieckie - PDF 387 KB
 8. Województwo opolskie - PDF 152 KB
 9. Województwo podkarpackie - PDF 167 KB
 10. Województwo podlaskie - PDF 240 KB
 11. Województwo pomorskie - PDF 212 KB
 12. Województwo śląskie - PDF 295 KB
 13. Województwo świętokrzyskie - PDF 190 KB
 14. Województwo warmińsko-mazurskie - PDF 238 KB
 15. Województwo wilekopolskie - PDF 252 KB
 16. Województwo zachodniopomorskie - PDF 173 KB

Dane zawarte w tabelach są akutlane na dzień 15 lipca 2019 r.