Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia

Centrum Monitorowania Jakości jest jednostką podległą pod Ministerstwo Zdrowia, której podstawowymi celami są:

  • inspirowanie oraz wspieranie działań zmierzających do poprawy jakości usług medycznych,
  • ocena czynników mających wpływ na poziom świadczeń zdrowotnych,
  • ocena wskaźników obrazujących poziom rezultatów świadczeniodawców.

 

 

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją wydaną przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia pt. "Twój szpital - to szpital akredytowany" (PDF 19,5 MB)

 

 

 

 

 

 

Więcej informacji na stronie internetowej http://www.cmj.org.pl/