Odpowiedzialne i nowoczesne samoleczenie w systemie ochrony zdrowia

Odpowiedzialne i nowoczesne samoleczenie w systemie ochrony zdrowia

Zgodnie z definicją samoleczenie to „świadome zaangażowanie pacjenta w dbanie o własne zdrowie, które polega na indywidualnym podejmowaniu działań w zakresie utrzymania zdrowia oraz doraźnego leczenia objawów rozpoznanych samodzielnie do momentu konsultacji z lekarzem, w oparciu o wiedzę pochodzącą z aktualnych i z rzetelnych źródeł. W ujęciu szerszym oznacza także stosowanie się pacjenta do zaleceń personelu medycznego.” Jak zastosować je w praktyce? Sprawdź w poradniku.

Odpowiedzialne i nowoczesne samoleczenie w systemie ochrony zdrowia - PDF 1,30 MB