A A A

ePUAP


 

Zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym, interesanci mogą składać wnioski przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Umożliwia ona przyjmowanie i obsługę dokumentów elektronicznych podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Dokument można złożyć za pomocą elektronicznego formularza dostępnego na stronie ePUAP

 

Adres skrzynki ePUAP: /RzPP/skrytka


Poświadczenie odbioru zostanie przesłane na adres e-mail nadawcy korespondencji.
Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes

Do otworzenia strony ePUAP-u może być potrzebna przeglądarka Microsoft Internet Explorer w wersji: 7, 8 lub Mozilla Firefox w wersji: 3.6, 4.0

Dane techniczne: Istnieje możliwość dostarczenia dokumentu w godzinach pracy Urzędu (8.15-16.15) na następujących nośnikach:

  • dyskietka 1,44 MB,
  • pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0,
  • płyta CD-RW.

Pracownik Biura w ten sposób będzie miał możliwość nagrania państwu potwierdzenia odbioru dokumentu.

Akceptowalne formaty załączników to:

  • DOC, RTF
  • XLS
  • CSV
  • TXT
  • GIF, TIF, BMP, JPG
  • PDF
  • ZIP

Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB

Dokumenty lub nośniki zawierające złośliwe oprogramowanie będą automatycznie odrzucane i pozostaną nierozpatrzone.

Rejestr zmian:
Data utworzenia: 13.10.2011
Osoba udostępniająca: Karolina Olejnik
Data udostępnienia: 03.10.2016 godzina: 11:05
Osoba modyfikująca: Karolina Barańczak
Data ostatniej modyfikacji: 03.10.2016 godzina: 11:05
Sprawdź historię zmian