Kontakt dla osób z trudnościami w komunikowaniu się

Aby połączyć się z tłumaczem języka migowego on-line należy klinkąć w poniższy banner.

 

 

 

Ponadto zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, w sytuacji gdy osoba doświadczająca trudności w komunikowaniu się, podczas załatwiania sprawy urzędowej nie może skorzystać z pomocy tzw. osoby przybranej (osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez niesłyszącego w celu udzielenia pomocy w załatwieniu sprawy urzędowej) - urząd ma obowiązek zapewnić możliwość komunikacji w jednej z trzech wymienionych form:

  • polski język migowy (PJM) rozumiany jako naturalny wizualno-przestrzenny język komunikowania się,
  • system językowo-migowy (SJM) podstawowy środek komunikowania się osób uprawnionych, w którym znaki migowe wspierają wypowiedź dźwiękowo-artykulacyjną,
  • sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN), podstawowy środek komunikowania się, w którym sposób przekazu komunikatu jest dostosowany do potrzeb wynikających z łącznego występowania dysfunkcji narządu wzroku i słuchu.

 

Potrzebę skorzystania z ww. form komunikacji wraz z wypełnionym formularzem (do pobrania) należy zgłosić do Biura Rzecznika Praw Pacjenta co najmniej trzy dni robocze przed wybranym przez siebie terminem (wyjątkiem są sytuacje nagłe):
 

  • adres mailowy:
  • numer fax.: (22) 506-50-64

 

Wzór formularza zgłoszeniowego dostępny jest pod adresem:
formularz zgłoszeniowy (DOC 36,5 KB)