A A A

Majątek

Rodzaj majątku Stan na dzień 31.12.2018 brutto / zł
Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania 1 104 870,04
Grupa 6 - Urządzenia techniczne 306 757,81
Grupa 7 - Środki transportu 599 180,50
Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 1 532 825,27
Wartości niematerialne i prawne 427 209,57
Ogółem wartość 3 970 843,19

 

Rodzaj majątku Stan na dzień 31.12.2017 brutto / zł
Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania 1 232 418,22
Grupa 6 - Urządzenia techniczne 300 768,94
Grupa 7 - Środki transportu 599 430,50
Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 1 373 139,39
Wartości niematerialne i prawne 394 550,46
Ogółem wartość 3 900 307,51

 

 

Rodzaj majątku Stan na dzień 31.12.2016 brutto / zł
Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania 1 235 242,84
Grupa 6 - Urządzenia techniczne 317 621,81
Grupa 7 - Środki transportu 474 116,00
Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 1 393 207,84
Wartości niematerialne i prawne 320 025,39
Ogółem wartość 3 740 213,88

 

 

Rodzaj majątku Stan na dzień 31.12.2015 brutto / zł
Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania 1 049 582,33
Grupa 6 - Urządzenia techniczne 301 514,40
Grupa 7 - Środki transportu 474 116,00
Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 1 305 476,91
Wartości niematerialne i prawne 356 709,15
Ogółem wartość 3 487 398,79

 

 

Rodzaj majątku Stan na dzień 31.12.2014 brutto / zł
Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania 952 399,29
Grupa 6 - Urządzenia techniczne 294 023,70
Grupa 7 - Środki transportu 354 646,00
Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 1 237 488,44
Wartości niematerialne i prawne 296 017,17
Ogółem wartość 3 134 574,60

 

Rodzaj majątku Stan na dzień 31.12.2013 brutto / zł
Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania 852 504,08
Grupa 6 - Urządzenia techniczne 269 092,83
Grupa 7 - Środki transportu 116 100,00
Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 1 120 405,76
Wartości niematerialne i prawne 243 050,79
Ogółem wartość 2 601 535,46

 

Rodzaj majątku Stan na dzień 31.12.2012 brutto / zł
Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania 715 140,66
Grupa 6 - Urządzenia techniczne 224 737,80
Grupa 7 - Środki transportu 116 100,00
Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 877 211,78
Wartości niematerialne i prawne 200 001,44
Ogółem wartość 2 133 191,68

 

Rodzaj majątku Stan na dzień 31.12.2011 brutto / zł
Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania 635 178,80
Grupa 6 - Urządzenia techniczne 188 318,73
Grupa 7 - Środki transportu 116 100,00
Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 704 843,30
Wartości niematerialne i prawne 129 419,2
Ogółem wartość 1 773 860,03

 

Rodzaj majątku Stan na dzień 31.12.2010 brutto / zł
Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania 545 225,60
Grupa 6 - Urządzenia techniczne 97 346,74
Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 543 842,34
Wartości niematerialne i prawne 109 385,60
Ogółem wartość 1 295 800,28