Seniorzy w systemie ochrony zdrowia

Konferencja Seniorzy w systemie ochrony zdrowia

14 listopada 2012 r., w ramach obchodów Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej, odbyła się zorganizowana przez Rzecznika Praw Pacjenta konferencja pt. "Seniorzy w systemie ochrony zdrowia". W tym dniu obchodzony jest w Polsce Dzień Seniora.

Spotkanie otworzyła Rzecznik Praw Pacjenta Krystyna Barbara Kozłowska, która podkreśliła, że ze względu na postępujący proces starzenia się społeczeństwa, system ochrony zdrowia musi być bardziej przyjazny osobom starszym, gdyż wymagają one więcej wyrozumiałości i empatii ze strony personelu medycznego.

Podczas konferencji prelekcje na temat najczęściej łamanych praw pacjentów po 60 roku życia, wygłosiła Marzanna Bieńkowska - Kierownik Zespołu Interwencyjno - Poradniczego Biura Rzecznika Praw Pacjenta. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Czesława Ostrowska podsumowała, obchodzony w 2012 roku Europejski Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej. Radca Ministra Zdrowia Monika Przygucka - Gawlik przedstawiła działania prowadzone w ramach polityki senioralnej realizowanej przez Ministerstwo Zdrowia. Prof. Uniwersytetu w Białymstoku dr hab. Małgorzata Halicka omówiła kwestie stanu zdrowia w kontekście jakości życia osób starszych. Rolę Uniwersytetów Trzeciego Wieku w podnoszeniu świadomości zdrowotnej osób starszych przedstawiła Wiesława Borczyk Prezes Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Z jakimi problemami spotykają się seniorzy korzystając ze świadczeń zdrowotnych? Czy osoby w starsze są dyskryminowane w opiece zdrowotnej? Na co najczęściej się skarżą? Jak poprawić dostęp pacjentów po 60 roku życia do świadczeń zdrowotnych? Na te, a także szereg innym pytań szukano odpowiedzi podczas panelu dyskusyjnego, w którym udział wzięli Marzanna Bieńkowska - Kierownik Zespołu Interwencyjno - Poradniczego Biura Rzecznika Praw Pacjenta, prof. UwB dr hab. Małgorzata Halicka, Tomasz Szelągowski - Dyrektor Generalny Federacji Pacjentów Polskich, Katarzyna Lisowska - dziennikarka "Rynku Zdrowia" oraz Barbra Boryczka - Prezes Stowarzyszenia "Mali Bracia Ubogich".

W konferencji udział wzięli m.in. przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Kancelarii Prezydenta RP, Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, Urzędu m.st. Warszawy, władze Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, przedstawiciele organizacji pozarządowe, pracownicy uczelni wyższych, specjaliści w zakresie problematyki osób starszych oraz eksperci z zakresu problematyki zdrowotnej.

Patronat medialny nad wydarzeniem objął "Rynek Zdrowia", "Nowoczesny Senior", "Polski Senior" oraz portale rynekzdrowia.pl, BycSeniorem.pl, Senior.pl.


Poniżej przedstawiamy opracowanie dotyczące problemów z jakimi spotykają się pacjenci - osoby starsze w systemie ochrony zdrowia.

 

Szczegóły: najczęściej łamane prawa pacjenta - doświadczenia Biura Rzecznika Praw Pacjenta (PDF 270 KB)