Misja i wizja

MISJA BIURA RZECZNIKA PRAW PACJENTA

Misją Biura Rzecznika Praw Pacjenta jest podejmowanie skutecznych działań na rzecz ochrony praw pacjentów, zapewniających trwały wzrost stopnia przestrzegania praw pacjentów w Polsce i podnoszenie poziomu wiedzy o prawach pacjenta, a także stały rozwój zapewniający osiąganie satysfakcji klienta oraz umożliwiający ciągłe doskonalenie i korzystanie z potencjału pracowników.

 

 

WIZJA

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta dąży do tego, by być nowoczesnym, efektywnym i sprawnie zarządzanym urzędem, którego rozwój wynika ze zrozumienia potrzeb klienta i otwartości na te potrzeby, gotowości na obywatelską partycypację, uwzględnienia specyfiki systemu ochrony zdrowia oraz rozwoju kompetencji pracowników, by być urzędem dobrze ocenianym pod względem:

  • skuteczności ochrony praw pacjentów
  • jakości obsługi klienta
  • profesjonalnego zarządzania