A A A

Słownik używanych skrótów

RzPP - Rzecznik Praw Pacjenta

BRzPP - Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

PDF- (ang. Portable Document Format) - jest formatem plików służącym do prezentacji, przenoszenia i drukowania treści tekstowo-graficznych, stworzonym przez firmę Adobe Systems.

DOC - jest formatem plików służącym do prezentacji, przenoszenia i drukowania treści tekstowo-graficznych, stworzonym przez firmę Mircosoft.

HTML - (ang. HyperText Markup Language, hipertekstowy język znaczników) to język składający się ze znaczników (ang. tags) stosowany do pisania stron WWW.

BIP - Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestr zmian:
Data utworzenia: 10.08.2010
Osoba udostępniająca: Karolina Olejnik
Data udostępnienia: 11.08.2010 godzina: 14:05
Sprawdź historię zmian