A A A

Ogłoszenie o publicznej prezentacji

Ogłoszenie o publicznej prezentacji założeń projektu Zintegrowana platforma usług elektronicznych Rzecznika Praw Pacjenta

Zapraszamy na publiczną prezentację założeń projektu pod roboczym tytułem „Zintegrowana platforma usług elektronicznych Rzecznika Praw Pacjenta”, która odędzie się w dniu 22 marca 2016 roku o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej, w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta przy ulicy Młynarskiej 46, 01-171 Warszawa.

 

W trakcie publicznej prezentacji zostaną przedstawione założenia ww. projektu oraz wniosku o dofinansowanie planowanego do złożenia w ramach II konkursu w działaniu 2.1 – Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa.


Osoby zainteresowane przybyciem na prezentację prosimy o przesyłanie zgłoszeń drogą elektroniczną na adres w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 marca 2016 roku, podając w treści swoje imię, nazwisko, nr telefonu oraz adres e-mail do kontaktu, wraz z danymi reprezentowanej instytucji (jeżeli dotyczy). Osoby zakwalifikowane na listę uczestników otrzymają potwierdzenie udziału. Udział w prezentacji jest nieodpłatny (prezentacja będzie rejestrowana). Ilość dostępnych miejsc jest ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Protokół z Prezentacji - PDF 2,07 MB

Prezentacja- PDF 2 MB

Rejestr zmian:
Autor informacji: Dariusz Czerwiński
Data utworzenia: 07.03.2016
Osoba udostępniająca: Karolina Barańczak
Data udostępnienia: 22.04.2016 godzina: 14:15
Osoba modyfikująca: Karolina Barańczak
Data ostatniej modyfikacji: 22.04.2016 godzina: 14:15
Sprawdź historię zmian