A A A

Patronaty udzielone w 2011 r.

31-03-2011r.

"Bezpieczny pacjent - bezpieczny lekarz - bezpieczny szpital" oraz "Dylematy etyczne w praktyce lekarskiej"

Rzecznik Praw Pacjenta jest partnerem konferencji dla menadżerów ochrony zdrowia "Bezpieczny pacjent - bezpieczny lekarz - bezpieczny szpital" (Warszawa, 30 marca 2011 r.). Organizatorami konferencji byli: Medycyna Praktyczna oraz Wolters Kluwer Polska. Rzecznik był również partnerem sympozjum dla praktykujących lekarzy "Dylematy etyczne w praktyce lekarskiej - jak lekarz powinien postąpić, gdy popełni błąd" (Warszawa, 31 marca 2011 r.). Sympozjum było organizowane przez Medycynę Praktyczną.

Rzecznik Praw Pacjenta Krystyna Barbara Kozłowska podczas obydwu przedsięwzięć wygłosiła wykład na temat błędów medycznych z perspektywy Rzecznika Praw Pacjenta.

LISTA PATRONATÓW UDZIELONYCH W 2011 R.
Rejestr zmian:
Osoba udostępniająca: Rzecznik Praw Pacjenta
Data udostępnienia: 31.03.2011 godzina: 00:00
Data ostatniej modyfikacji: 19.12.2013 godzina: 14:03
Sprawdź historię zmian