A A A

Patronaty udzielone w 2011 r.

07-12-2011r.

IV Międzynarodowy Kongres Zdrowia Publicznego

Rzecznik Praw Pacjenta objął Patronatem Honorowym IV Międzynarodowy Kongres Zdrowia Publicznego, który odbył się w dniach 7-9 grudnia 2011 r. W trakcie Kongresu odbyły się liczne debaty i dyskusje na temat polityki europejskiej i narodowej w zakresie zdrowia publicznego w szczególności działań podejmowanych w kierunku bezpieczeństwa pacjenta. Wydarzenie to skierowane było w szczególności do jednostek, które realizują politykę zdrowia państwa - przedstawicieli administracji rządowej i samorządów terytorialnych.

Organizatorem Kongresu było Europejskie Stowarzyszenie Promocji Zdrowia "PRO-SALUTEM".

LISTA PATRONATÓW UDZIELONYCH W 2011 R.
Rejestr zmian:
Osoba udostępniająca: Rzecznik Praw Pacjenta
Data udostępnienia: 07.12.2011 godzina: 00:00
Data ostatniej modyfikacji: 19.12.2013 godzina: 14:03
Sprawdź historię zmian