A A A

Patronaty udzielone w 2011 r.

04-10-2011r.

Konferencja naukowa poświęcona nowemu systemowi kompensacji szkód będących następstwem zdarzeń medycznych.

Rzecznik Praw Pacjenta objął Patronatem Honorowym konferencję naukową poświęconą nowemu systemowi kompensacji szkód będących następstwem zdarzeń medycznych. Konferencja odbyła się 4 października 2011 r. w Toruniu. Organizatorem była Katedra Prawa Cywilnego i Międzynarodowego Obrotu Gospodarczego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Rzecznik Praw Pacjenta Krystyna Barbara Kozłowska podczas konferencji wygłosiła wykład na temat błędów medycznych z perspektywy Rzecznika Praw Pacjenta.
 

LISTA PATRONATÓW UDZIELONYCH W 2011 R.
Rejestr zmian:
Osoba udostępniająca: Rzecznik Praw Pacjenta
Data udostępnienia: 04.10.2011 godzina: 00:00
Data ostatniej modyfikacji: 19.12.2013 godzina: 14:03
Sprawdź historię zmian