A A A

Patronaty udzielone w 2011 r.

16-05-2011r.

Prawo i Medycyna ELSA Poland

Rzecznik Praw Pacjenta objął Patronatem Honorowym "Program Prawo i Medycyna ELSA Poland". Program, którego mottem jest łacińska sentencja: Salus aegroti suprema lex est (Dobro chorego jest najwyższym prawem) , realizowany jest przez Europejskie Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland od 1996 roku i stale się rozwija. Jego celem jest działalność edukacyjna, zbliżanie środowisk studentów medycyny i prawa, pogłębianie dialogu pomiędzy nimi i intensyfikację współpracy. Realizowane projekty o tematyce prawno - medycznej przyciągają szerokie grono odbiorców, odznaczają się także wysokim poziomem merytorycznym i organizacyjnym.

ELSA od niemal 30 lat zrzesza studentów prawa i administracji z 220 uniwersytetów w 42 krajach Europy. W ramach "Programu Prawo i Medycyna" w 2011 r. odbędzie się wiele wydarzeń o charakterze edukacyjnym: seminaria, konferencje, konkursy naukowe, debaty, symulacje rozpraw sądowych.

LISTA PATRONATÓW UDZIELONYCH W 2011 R.
Rejestr zmian:
Osoba udostępniająca: Rzecznik Praw Pacjenta
Data udostępnienia: 16.05.2011 godzina: 00:00
Data ostatniej modyfikacji: 19.12.2013 godzina: 14:03
Sprawdź historię zmian