A A A

Patronaty udzielone w 2011 r.

10-12-2011r.

Ranking "SuperPoradnia Medycyny Rodzinnej 2011"

Rzecznik Praw Pacjenta objął Patronatem Honorowym Ranking "SuperPoradnia Medycyny Rodzinnej 2011", w której udział wzięły wszystkie poradnie rodzinne funkcjonujące na terenie województwa podlaskiego. Ranking miał na celu wyłonić najlepsze poradnie rodzinne w regionie (grudzień 2011 r.).

Organizatorem plebiscytu była "Gazeta Współczesna" a opiekę merytoryczną nad rankingiem sprawował Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.
 

LISTA PATRONATÓW UDZIELONYCH W 2011 R.
Rejestr zmian:
Osoba udostępniająca: Rzecznik Praw Pacjenta
Data udostępnienia: 10.12.2011 godzina: 00:00
Data ostatniej modyfikacji: 19.12.2013 godzina: 14:03
Sprawdź historię zmian