A A A

Patronaty udzielone w 2011 r.

01-09-2011r.

Wystawa prac Warsztatu Terapii Zajęciowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

Rzecznik Praw Pacjenta objął Patronatem Honorowym wystawę prac Warsztatu Terapii Zajęciowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Wystawa została zaprezentowana 1 września 2011 roku w Dniu Integracji Osób Niepełnosprawnych w Społeczeństwie w ramach Europejskiego Roku Wolontariatu.

Warsztat Terapii Zajęciowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii rozpoczął działalność 1 sierpnia 1993 r. W zajęciach warsztatowych uczestniczą osoby, które z powodu zaburzeń psychicznych mają orzeczony znaczny bądź umiarkowany stopień niepełnosprawności. Wykonywane prace prezentowane są na wystawach szerokiej publiczności, biorą także udział w wielu konkursach.

Terapia przez sztukę i rozwijanie twórczych zainteresowań przyczyniły się znacznie do ograniczenia ilości hospitalizacji wśród uczestników grup plastycznych.

LISTA PATRONATÓW UDZIELONYCH W 2011 R.
Rejestr zmian:
Osoba udostępniająca: Rzecznik Praw Pacjenta
Data udostępnienia: 01.09.2011 godzina: 00:00
Data ostatniej modyfikacji: 19.12.2013 godzina: 14:03
Sprawdź historię zmian