A A A

Patronaty udzielone w 2013 r.

17.05.2013r.

Warsztaty Prawa - Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland

Rzecznik Praw Pacjenta objął patronatem honorowym kolejną edycję Warsztatów Prawa organizowanych przez Warszawski Oddział Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny...
więcej
08.05.2013r.

Internatioanl Focus Programme Final Conference - Helath Law

Rzecznik Praw Pacjenta objął patronatem honorowym, zorganizowaną przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Gdańsk, konferencję podsumowującą trzy lata pracy w ramach...
więcej
23.02.2013r.

II Konferencja "Dzieci z chorobami rzadkimi - leczenie, rehabilitacja, edukacja. Wrodzone zaburzenia układu nerwowego"

Rzecznik Praw Pacjenta objął patronatem honorowym konferencję "Dzieci z chorobami rzadkimi - leczenie, rehabilitacja, edukacja. Wrodzone zaburzenia układu nerwowego" zorganizowaną...
więcej
20.02.2013r.

Program "Cała Polska leczy nadciśnienie"

Rzecznik Praw Pacjenta objął patronatem honorowym drugą edycję programu "Cała Polska leczy nadciśnienie" realizowanego przez Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego.
więcej
07.01.2013r.

Higiena Rąk to Bezpieczna Opieka - krajowa kampania higieny rąk w placówkach prowadzących działalność leczniczą

Rzecznik Praw Pacjenta objął patronatem honorowym kampanię Higiena Rąk to Bezpieczna Opieka, której organizatorem było Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia i Biuro...
więcej
  1  2