A A A

Patronaty udzielone w 2013 r.

12-09-2013r.

Kampania "Pacjent wykluczony"

W dniu 12 września 2013 r. Rzecznik Praw Pacjenta objął patronatem honorowym ogólnopolską kampanię społeczną "Pacjent wykluczony". Celem kampanii jest dostarczenie pacjentom onkologicznym, często zagubionym w systemie ochrony zdrowia i obowiązujących przepisach, rzetelnej informacji dotyczącej możliwości uzyskania dostępu do leczenia oraz pomoc prawną. Organizatorem jest Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych.

LISTA PATRONATÓW UDZIELONYCH W 2013 R.
Rejestr zmian:
Osoba udostępniająca: Rzecznik Praw Pacjenta
Data udostępnienia: 12.09.2013 godzina: 00:00
Data ostatniej modyfikacji: 19.12.2013 godzina: 14:01
Sprawdź historię zmian