A A A

Patronaty udzielone w 2015 r.

08.12.2015r.

V Konferencja pn. „Dzieci z chorobami rzadkimi – leczenie, rehabilitacja, edukacja. Wrodzone choroby metaboliczne”

Rzecznik Praw Pacjenta objął patronatem honorowym V Konferencję pn. „Dzieci z chorobami rzadkimi – leczenie, rehabilitacja, edukacja. Wrodzone choroby metaboliczne”.
więcej
09.11.2015r.

Pilotażowy projekt zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych przez pacjentów lub ich opiekunów za pomocą aplikacji mobilnej Mobit Skaner

Rzecznik Praw Pacjenta objął patronatem honorowym pilotażowy projekt zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych przez pacjentów lub ich opiekunów za pomocą aplikacji...
więcej
05.10.2015r.

Kampania „STOMAlife. Odkryj stomię”

Rzecznik Praw Pacjenta objął patronatem honorowym II edycję kampanii „STOMAlife. Odkryj stomię” organizowaną przez Fundację "STOMAlife", Polskie Towarzystwo Stomijne POL-ILKO,...
więcej
10.09.2015r.

kampanię informacyjno – edukacyjną dla kobiet „Rodzę – Mam prawa”

Rzecznik Praw Pacjenta objął patronatem honorowym kampanię informacyjno – edukacyjną dla kobiet „Rodzę – Mam prawa”, której planowany czas trwania przewidziany jest od listopada...
więcej
03.09.2015r.

Pilotażowy program skoordynowanej opieki medycznej nad pacjentami chorymi na stwardnienie rozsiane

Rzecznik Praw Pacjenta objął patronatem honorowym pilotażowy program skoordynowanej opieki medycznej nad pacjentami chorymi na stwardnienie rozsiane. Realizatorem projektu jest...
więcej
02.07.2015r.

XIII Międzynarodowa Konferencja pt. „Choroby Rzadkie – razem przekraczamy granice”

Rzecznik Praw Pacjenta objął patronatem honorowym XIII Międzynarodową Konferencję pt. „Choroby Rzadkie – razem przekraczamy granice”, organizowaną przez Stowarzyszenie Chorych na...
więcej
19.06.2015r.

Konferencja „Funkcjonowanie w społeczeństwie osób z zaburzeniami psychicznymi"

Rzecznik Praw Pacjenta objął patronatem honorowym konferencję pt. „Funkcjonowanie w społeczeństwie osób z zaburzeniami psychicznymi”, organizowaną przez Prezydenta Miasta Tarnowa...
więcej
28.05.2015r.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawa Pacjenta

Rzecznik Praw Pacjenta objął patronatem honorowym "Ogólnopolską Konferencję Naukowa Prawa Pacjenta" organizowaną przez Koło Naukowe Prawa Medycznego i Farmaceutycznego „Pro...
więcej
1  2