A A A

Patronaty udzielone w 2015 r.

19-06-2015r.

Konferencja „Funkcjonowanie w społeczeństwie osób z zaburzeniami psychicznymi"

Rzecznik Praw Pacjenta objął patronatem honorowym konferencję pt. „Funkcjonowanie w społeczeństwie osób z zaburzeniami psychicznymi”, organizowaną przez  Prezydenta Miasta Tarnowa która odbędzie się 19 czerwca 2015 r., w Tarnowie.

Inicjatywa ma na celu poszerzenie wiedzy o chorobach psychicznych oraz problemach osób z zaburzeniami psychicznymi i jest niezwykle cenną społecznie. Wydarzenie, przyczyni się do integracji osób z zaburzeniami psychicznymi ze środowiskiem lokalnym, przełamywania barier, obalania stereotypów oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu tych osób.

Lista aktualności
Rejestr zmian:
Data utworzenia: 28.05.2015
Osoba udostępniająca: Karolina Laskowska
Data udostępnienia: 19.06.2015 godzina: 10:27
Osoba modyfikująca: Karolina Barańczak
Data ostatniej modyfikacji: 19.06.2015 godzina: 10:27
Sprawdź historię zmian