A A A

Patronaty udzielone w 2015 r.

03-09-2015r.

Pilotażowy program skoordynowanej opieki medycznej nad pacjentami chorymi na stwardnienie rozsiane

Rzecznik Praw Pacjenta objął patronatem honorowym pilotażowy program skoordynowanej opieki medycznej nad pacjentami chorymi na stwardnienie rozsiane. Realizatorem projektu jest Fundacja Urszuli Jaworskiej, ktróra od kilku lat zajmuje się pacjentami chorymi na SM oraz ich rodzinami.

 

Założeniem projektu jest opracowanie, przetestowanie i wdrożenie pilotażowego systemu skoordynowanej opieki nad pacjentem ze stwardnieniem rozsianym realizowanego w trybie ambulatoryjnym i domowym, przy udziale interdyscyplinarnego zespołu specjalistów.

Dodatkowo Fundacja planuje pozyskać środki unijne na opracowanie systemu informatycznego, współpracującego m. in. z systemami Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

 

W ramach projektu ma powstać 5 ośrodków pilotażowych, zajmujących się ok. 2 tys. pacjentów, które przez najbliższe 3 lata mają pokazać, jak system skoordynowanej opieki medycznej spełnia oczekiwania pacjentów, lekarzy oraz jak wpływa na cały system opieki
zdrowotnej oraz na finanse publiczne.

 

Z perspektywy stanowiska Rzecznika Praw Pacjenta objęcie osób cierpiących na choroby przewlekłe kompleksową opieką jest niezwykle istotne. Leczenie osób chorych przewlekle, m.in. na choroby takie jak stwardnienie rozsiane, często wymaga interdyscyplinarnego leczenia przez lekarzy różnych specjalizacji oraz opieki nie tylko medycznej, ale również działań służących aktywizacji społeczno-zawodowej.

Lista aktualności
Rejestr zmian:
Data utworzenia: 22.01.2016
Osoba udostępniająca: Karolina Barańczak
Data udostępnienia: 03.09.2015 godzina: 10:30
Sprawdź historię zmian