A A A

Patronaty udzielone w 2015 r.

09-11-2015r.

Pilotażowy projekt zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych przez pacjentów lub ich opiekunów za pomocą aplikacji mobilnej Mobit Skaner

Rzecznik Praw Pacjenta objął patronatem honorowym pilotażowy projekt zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych przez pacjentów lub ich opiekunów za pomocą aplikacji mobilnej Mobit Skaner.

 

Projekt realizowany jest przez Instytut Logistyki i Magazynowania oraz Urząd Rejestracji Produktów
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

 

Celem przedsięwzięcia jest udostępnienie pacjentom lub ich opiekunom możliwości wygodnego zgłaszania działań niepożądanych leków za pomocą aplikacji mobilnej.

 

Aplikacja Mobit Skaner jest zintegrowana z Krajową bazą Produktów Ochrony Zdrowia, dzięki czemu po zeskanowaniu za pomocą aplikacji kodu kreskowego z opakowania leku, użytkownik zapozna się z informacjami nt. leku. Informacje te zostaną też automatycznie zeskanowane do formularza pozwalającego na zgłoszenie działania niepożądanego – pacjent nie musi więc sam wypełniać takich danych, musi jedynie uzupełnić informacje o osobie, której zgłoszenie dotyczy oraz o działaniu niepożądanym, jakie wystąpiło.
Po wypełnieniu formularza jest on automatycznie wysyłany do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

 

Pilotażowy projekt ma charakter ogólnopolski i będzie trwał 3 miesiące od 12 listopada 2015 r..

Lista aktualności
Rejestr zmian:
Data utworzenia: 22.01.2016
Osoba udostępniająca: Karolina Barańczak
Data udostępnienia: 09.11.2015 godzina: 10:54
Sprawdź historię zmian