O Rzeczniku

BARTŁOMIEJ ŁUKASZ CHMIELOWIEC

 

Rzecznik Praw Pacjenta od 30 października 2017 r.

 

 

Zdjęcie Bartłomieja Chmielowca

Bartłomiej Chmielowiec jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył także studia podyplomowe na kierunku rachunkowość na Wydziale Zarządzania i Informatyki Uniwersytetu Ekonomicznego im. Oskara Langego we Wrocławiu. Jest radcą prawnym wpisanym na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

 

Doświadczenie zdobywał m.in. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów jako Radca Szefa KPRM, a później Koordynator Zespołu ds. gospodarczych w Departamencie Komitetu Stałego Rady Ministrów.

 

Przez wiele lat pracował na stanowisku Głównego Specjalisty w Wydziale Prawnym Biura Rzecznika Finansowego (wcześniej Rzecznika Ubezpieczonych). Zajmował się przede wszystkim analizą prawną i rozpatrywaniem spraw osób poszkodowanych z zakresu ubezpieczeń gospodarczych, opracowywaniem projektów aktów prawnych, sporządzaniem wniosków do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwał mających na celu rozstrzygnięcie rozbieżności występujących w orzecznictwie sądów powszechnych, a także brał czynny udział w parlamentarnych pracach legislacyjnych.

 

Następnie objął stanowisko Dyrektora Zarządu Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

Jest autorem licznych publikacji naukowych oraz popularno-naukowych z zakresu problematyki prawa cywilnego, odszkodowawczego i ubezpieczeniowego.

 

Żonaty, dwoje dzieci.