A A A

Wystąpienia Rzecznika

07.11.2016r. (wystąpienie z dnia: 29.09.2016)

Wystąpienie Rzecznika Praw Pacjenta do Ministra Zdrowia

w sprawie uregulowania kwalifikacji i zasad wykonywania wybranych zawodów medycznych oraz wprowadzenie odrębnej ustawy regulującej zasady odpowiedzialności osób wykonujących...
więcej
07.11.2016r. (wystąpienie z dnia: 25.01.2016)

Wystąpienie Rzecznika Praw Pacjenta do Ministerstwa Zdrowia

Wystąpienie Rzecznika Praw Pacjenta do Ministra Zdrowia z prośbą o podjęcie działań legislacyjnych w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r....
więcej
03.11.2016r. (wystąpienie z dnia: 02.11.2016)

Wystąpienie Rzecznika Praw Pacjenta do Konsultanta Krajowego w dziedzinie chorób płuc

Wystąpienie Rzecznika Praw Pacjenta do Konsultanta Krajowego w dziedzinie chorób płuc w sprawie wyników działań kontrolnych NIK pn. "Dostępność profilaktyki i leczenia chorób...
więcej
26.10.2016r. (wystąpienie z dnia: 16.08.2016)

Wystąpienie Rzecznika Praw Pacjenta do Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Pracy

w sprawie zatrudniania wystarczającej liczby personelu medycznego w podmiotach leczniczych [RzPP-WPR.420.89.2016.AGL]
więcej
10.10.2016r. (wystąpienie z dnia: 01.09.2016)

Wystąpienie Rzecznika Praw Pacjenta do Ministra Zdrowia

w sprawie podjęcia pilnych prac nad ustawą o cmentarzach i chowaniu zmarłych, z dnia 1 września 2016 r. [RzPP-WPR.420.99.2016.AMAL]
więcej
03.10.2016r. (wystąpienie z dnia: 13.04.2016)

Wystąpienie Rzecznika Praw Pacjenta do Ministra Zdrowia

Wystąpienie Rzecznika Praw Pacjenta do Ministra Zdrowia w sprawie dostępu do świadczeń zdrowotnych z zakresu replantacji uszkodzonych kończyn, z dnia 13 kwietnia 2016 r....
więcej
1    7  8  9  10  11  12  13  14  15    62