A A A

Wystąpienia Rzecznika

16.05.2019r. (wystąpienie z dnia: 16.05.2019)

Wystąpienie Rzecznika Praw Pacjenta do Ministra Zdrowia

w sprawie zaświadczeń dla dzieci uprawiających sport, z dnia 16 maja 2019 r. [RzPP-DSD.420.10.2019.JN]
więcej
14.05.2019r. (wystąpienie z dnia: 14.05.2019)

Wystąpienie Rzecznika Praw Pacjenta do Ministra Zdrowia

w sprawie monitoringu wizyjnego w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, z dnia 14 maja 2019 r. [RzPP-DSD.420.81.2019.JN.PGE]
więcej
16.04.2019r. (wystąpienie z dnia: 16.04.2019)

Wystąpienie Rzecznika Praw Pacjenta do Sądu Najwyższego

Wniosek o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego - podjęcie uchwały mającej na celu rozstrzygnięcie ujawnionych w orzecznictwie sądów rozbieżności w wykładni przepisów prawa...
więcej
08.04.2019r. (wystąpienie z dnia: 08.04.2019)

Wystąpienie Rzecznika Praw Pacjenta do Ministra Finansów

w sprawie wykładni przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w kontekście udostępniania dokumentacji medycznej przez podmioty udzielające świadczeń...
więcej
28.03.2019r. (wystąpienie z dnia: 28.03.2019)

Wystąpienie Rzecznika Praw Pacjenta do Narodowego Funduszu Zdrowia

w sprawie refundacji wózka inwalidzkiego specjalnego, z napędem elektrycznym dla osób po amputacji lub z nieprawidłowo wykształconymi kończynami górnymi i niesprawną czasowo lub...
więcej
14.02.2019r. (wystąpienie z dnia: 14.02.2019)

Wystąpienie Rzecznika Praw Pacjenta do Głównego Inspektora Farmaceutycznego

w sprawie możliwości reklamy aptek, z dnia 14 lutego 2019 r. [RzPP-DSD.420.3.2019.AGL]
więcej
1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    62