A A A

Wystąpienia Rzecznika

09.01.2019r. (wystąpienie z dnia: 09.01.2019)

Wystąpienie Rzecznika Praw Pacjenta do Ministra Zdrowia

w sprawie wykreślenia z listy leków refundowanych leku na raka skóry (Erivedge/wismodegib), z dnia 9 stycznia 2019 r. [RzPP-DSD.420.1.2019.AGL/RzPP-DPW-WPII.431.435.2019.JBA]
więcej
08.01.2019r. (wystąpienie z dnia: 15.12.2018)

Wystąpienie Rzecznika Praw Pacjenta do Konsultanta Krajowego w dziedzinie położnictwa i ginekologii

w sprawie odwołania zaleceń o niepodawaniu immunoglobuliny profilaktycznie śródciążowo pomiędzy 28 a 30 tygodniem ciąży” ze względu na dramatyczną sytuację dotyczącą dostępności...
więcej
26.11.2018r. (wystąpienie z dnia: 21.11.2018)

Wystąpienie Rzecznika Praw Pacjenta do Ministra Zdrowia

w sprawie rozważenia utworzenia poradni stomijnych działających w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, z dnia 21 listopada 2018 r. [RzPP-DPR-WPI.420.10.2018]
więcej
16.11.2018r. (wystąpienie z dnia: 13.11.2018)

Wystąpienie Rzecznika Praw Pacjenta do Ministra Zdrowia

w sprawie rozważenia zainicjowania prac legislacyjnych celem usprawnienia procesu orzekania o zdarzeniach medycznych.
więcej
05.10.2018r. (wystąpienie z dnia: 26.09.2018)

Wystąpienie Rzecznika Praw Pacjenta do Prezesów Sądów Apelacyjnych i Okręgowych

w sprawie możliwego nieobciążania pacjentów kosztami sądowymi w przypadku przegranych procesów sądowych.
więcej
31.08.2018r. (wystąpienie z dnia: 31.08.2018)

Wystąpienie Rzecznika Praw Pacjenta do Ministra Finansów

w sprawie apelu organizacji pacjentów dotyczący budowy systemu rejestrów medycznych [RzPP-DSD.420.158.2018.EKL]
więcej
1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    62