A A A

Wystąpienia Rzecznika

26.11.2009r. (wystąpienie z dnia: 26.11.2009)

Funkcjonowanie Wojewódzkiego Szpitala w Krośnie

Funkcjonowanie Wojewódzkiego Szpitala w Krośnie z dnia 26.11.2009 [RzPP-ZPR-076-21-1/KU/09]
więcej
23.11.2009r. (wystąpienie z dnia: 27.11.2009)

Dostęp dzieci i młodzieży do lat 18 do świadczeń zdrowotnych z zakresu endokrynologii

Dostęp dzieci i młodzieży do lat 18 do świadczeń zdrowotnych z zakresu endokrynologii na terenie miasta Częstochowy - do UM Częstochowa z dnia 27.11.2009.
więcej
16.11.2009r. (wystąpienie z dnia: 22.10.2009)

Sposób wypełniania karty gorączkowej

Sposób wypełniania karty gorączkowej z dnia 22.10.2009
więcej
23.10.2009r. (wystąpienie z dnia: 10.10.2009)

Wystąpienie Rzecznika Praw Pacjenta

W sprawie przedawnienia roszczeń oraz dostępu do danych gromadzonych na koncie ubezpieczonego z dnia 10.10.2009.
więcej
02.10.2009r. (wystąpienie z dnia: 28.09.2009)

Nowelizacja ustawy

Nowelizacji unormowań odnoszących się do świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej z dnia 28.09.2009.
więcej
1    54  55  56  57  58  59  60  61  62