A A A

Wystąpienia Rzecznika

17.11.2017r. (wystąpienie z dnia: 13.11.2017)

Wystąpienie Rzecznika Praw Pacjenta do Ministra Zdrowia

w sprawie wprowadzenia zmian w rozporządzeniu MZ w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, opracowanie wzoru karty leczenia bólu...
więcej
10.11.2017r. (wystąpienie z dnia: 08.11.2017)

Wystąpienie Rzecznika Praw Pacjenta do Dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa

w sprawie podjęcia wspólnej inicjatywy zmierzającej do utworzenia planu reagowania kryzysowego z uwzględnieniem problemu matek karmiących, które potencjalnie mogą potrzebować...
więcej
18.08.2017r. (wystąpienie z dnia: 23.05.2017)

Wystąpienie Rzecznika Praw Pacjenta do Ministra Zdrowia

w zakresie przepisów prawa regulujących kwestię okresowego opiniowania pacjentów detencyjnych, z dnia 23 maja 2017 r. [RzPP-WZP.420.40.2017.SF]
więcej
18.08.2017r. (wystąpienie z dnia: 30.05.2017)

Wystąpienie Rzecznika Praw Pacjenta do Ministra Zdrowia

w sprawie pobytu osób bliskich, w szczególności niepełnosprawnych i w podeszłym wieku, pozostających pacjentami tego samego podmiotu leczniczego, lecz objętych świadczeniami...
więcej
03.08.2017r. (wystąpienie z dnia: 06.07.2017)

Wystąpienie Rzecznika Praw Pacjenta do Ministra Zdrowia

w sprawie działań profilaktycznych, programów w obszarze zdrowia psychicznego, z dnia 6 lipca 2017 r. [RzPP-WZP.420.67.2017.KAS]
więcej
01.08.2017r. (wystąpienie z dnia: 01.02.2017)

Wystąpienie Rzecznika Praw Pacjenta do Ministra Zdrowia

w sprawie biologicznego leczenia dzieci z chorobą Leśniowskiego-Crohna, z dnia 1 lutego 2017 r.[RzPP-WPR.420.22.2017.AJ]
więcej
1    4  5  6  7  8  9  10  11  12    62