A A A

Wystąpienia Rzecznika

11-09-2019r.

Wystąpienie Rzecznika Praw Pacjenta

Wystąpienie Rzecznika Praw Pacjenta do Komendanta Głównego Policji, Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej oraz Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie przygotowania podległych im służb do pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi, w szczególności w zakresie przymusu bezpośredniego. Wystąpienie z dnia 24 lipca 2019 r. [RzPP-DZP-WRII.420.18.2019]

 

Lista wystąpień
Rejestr zmian:
Data utworzenia: 24.07.2019
Osoba udostępniająca: Karolina Barańczak
Data udostępnienia: 11.09.2019 godzina: 13:36
Osoba modyfikująca: Karolina Barańczak
Data ostatniej modyfikacji: 11.09.2019 godzina: 13:36
Sprawdź historię zmian