A A A

Wystąpienia Rzecznika

05-12-2017r.

Wystąpienie Rzecznika Praw Pacjenta do Ministra Zdrowia

Do Rzecznika Praw Pacjenta zgłaszają się pacjenci w podeszłym wieku oraz rodziny osób starszych, wskazując na niewystarczającą dostępność świadczeń z zakresu geriatrii. Bartłomiej Chmielowiec, zaniepokojony sytuacją seniorów w systemie opieki zdrowotnej, wystąpił w tej sprawie do Ministra Zdrowia.

Wystąpienie z dnia 24 listopada 2017 r. [RzPP-WPR.420.61.2017.EKL] - PDF 137 KB

Lista wystąpień
Rejestr zmian:
Data utworzenia: 24.11.2017
Osoba udostępniająca: Małgorzata Duda
Data udostępnienia: 05.12.2017 godzina: 15:30
Osoba modyfikująca: Małgorzata Duda
Data ostatniej modyfikacji: 05.12.2017 godzina: 15:30
Sprawdź historię zmian