Komunikaty

22.12.2015r.

Ogłoszenie otwartego naboru Partnera

Otwarty nabór Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego, ubiegającego się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020,...
więcej
05.11.2014r.

Komunikat Rzecznika Praw Pacejnta

W związku z odwołaniem w dniu 30 sierpnia 2014 roku ze stanowiska Zastępcy Rzecznika Praw Pacjenta...
więcej
03.10.2013r.

Komunikat Rzecznika Praw Pacjenta

Do Rzecznika Praw Pacjenta wpływają pytania dotyczące pobierania opłat za wyżywienie i zakwaterowanie od pacjentów przebywających w podmiotach leczniczych, udzielających...
więcej
23.10.2012r.

Komunikat Rzecznika Praw Pacjenta

Podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie zawartej umowy z Oddziałem Wojewódzkim NFZ zobowiązane są do respektowania szczególnych uprawnień osób legitymujących...
więcej
22.06.2012r.

Komunikat Rzecznika Praw Pacjenta w sprawie planowanego od 1 lipca br. protestu środowiska lekarskiego

Rzecznik Praw Pacjenta informuje wszystkich pacjentów oraz świadczeniodawców o działaniach, które zostaną podjęte przez Rzecznika w sytuacji, gdy z dniem 1 lipca br. rozpocznie...
więcej
02.03.2012r.

Leczenie pacjentów po hospitalizacji

Rzecznik Praw Pacjenta przypomina, że po zakończeniu pobytu w szpitalu, jeśli pacjent wymaga dalszego leczenia bądź zażywania odpowiednich leków, świadczeniodawca wypisując...
więcej
16.02.2012r.

Oświadczenie o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego

Rzecznik Praw Pacjenta informuje, że pacjent ma możliwość składania oświadczenia o potwierdzeniu zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego w przypadku stanu nagłego i leczenia w...
więcej
15.02.2012r.

Wystawianie recept na leki refundowane - choroby przewlekłe

Rzecznik Praw Pacjenta informuje, że na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia zamieszczony został komunikat w sprawie uzależniania wystawiania recept na leki...
więcej
1  2  3  4